Publicerad 28 oktober 2022

EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Kommissionens förslag tar i huvudsak upp frågan om förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystem samt föreslår bindande bestämmelser på EU-nivå i syfte att åtgärda problemen då nuvarande EU-mål inte bedöms tillräckliga. Varje medlemsstat ska ta fram en nationell restaureringsplan.

Bestämmelserna kan förväntas få en betydande påverkan på kommuner, regioner och näringsliv. Beredingens förslag är att förbundet avvisar EU-kommissionens förslag i nuvarande form.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.