Publicerad 29 april 2021

Innovationsveckan 2021

För tredje året i rad genomförs Innovationsveckan den 4–8 oktober 2021. Veckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Initiativtagare till veckan är SKR och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – myndigheten för digital förvaltning.

Innovationsveckan är unik: den är lokal och nationell samtidigt. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter digitalt och lokalt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

Vill ni vara med?

Innovationsveckan.nu

Alla aktörer, som bidrar till att hjälpa offentlig sektor att möta framtidens utmaningar, är välkomna som arrangörer av aktiviteter.

Är du och din organisation intresserad av att vara en del av Innovationsveckan? På vår webbplats har vi samlat information om hur man går tillväga och vad man bör tänka på. Det går bra att redan nu lägga in planerade aktiviteter i programmet. Programmet presenteras den 16 augusti.

Innovationsveckan i korthet

  • Upplägget liknar Almedalsveckan, men aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten.
  • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
  • Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program på innovationsveckan.nu. Arrangörerna ansvarar själva för upplägg, genomförande och kommunikation av sitt evenemang.
  • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program, och man kan anmäla aktiviteter fram till den 30 september.

SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla era aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.

Innovationsveckan 2020

Under fem intensiva dagar genomfördes Innovationsveckan hösten 2020. Programmet bestod av över 170 aktiviteter med över 9000 deltagare från Norrbotten till Skåne, varav de flesta var digitala och tillgängliga för en bred publik.

Inspelningar från Innovationsveckan 2020

Majoriteten av fjolårets aktiviteter anordnandes av kommuner, regioner och statliga myndigheter, varav många i samverkan med civilsamhälle, näringsliv eller akademi. Flera kommuner och regioner arrangerade även dagliga aktiviteter som en form av lokal Innovationsvecka.

Lätt att sprida-priset

Lätt att sprida-priset 2020

Under veckan uppmärksammades bidragen i utmärkelsen Lätt att sprida-priset som instiftats för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor.

Vinnaren av 2020 års pris blev Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen, en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset