Publicerad 11 mars 2021

Mätning av progress mot målen i strategin

Nyckelindikatorer (KPI:er) för mätning av SKR:s strategi Utveckling i en digital tid har tagits fram i syfte att kunna följa dess progress

Genom uppfyllande av de 16 målen i strategin skapas förutsättningar för att kommuner och regioner fullt ut skall kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Systematisk mätning och analys av progressen kopplad till definierade effektmål tydliggör styrkor och svagheter på både lokal och nationell nivå. Det bidrar till att förstärkande (stöd-) insatser kan identifieras och utföras. Detta ökar i sin tur takten i vilken kommuner, regioner och SKR tillsammans når måluppfyllelse.

Mätningen görs av SKR och innebär ingen ökad administrativ börda för den enskilde kommunen eller regionen.

KPI:er och metodik för utvecklingen av dem (PDF) Pdf, 433 kB.

Fem samtal kring mätning av strategin för digital utveckling

I denna sändning diskuterar vi hur man kan ta nästa steg i det strategiska arbete, genom att fram rimliga och hållbara mätmetoder och KPI:er för att kunna följa progressionen i digitaliseringsarbetet. Vi visar också hur de 16 målen i strategin kan aggregeras upp till 10 effektmål och hur de mappar mot strategins övergripande effektmål.

Moderator är Louise Callenberg, sektionschef på SKR, och vi har fem gäster i sändningen som var och en ger sitt perspektiv på det strategiska utvecklingsarbetet:

  • Politiskt perspektiv - Daniel Forslund (L), SLL
  • Regionalt perspektiv - Johan Isacsson, Region Sörmland
  • Myndighetsperspektiv - Magdalena Norlin-Schönfeldt, DIGG
  • Kommunalt perspektiv - Mats Jensen, Karlstad kommun
  • Nationellt och internationellt perspektiv - Anders Hintze, Digitaliseringsrådet

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset