Publicerad 11 mars 2021

Öppen förskola för språk och integration

Utifrån en överenskommelse med regeringen arbetar SKR med en satsning som pågår under tre år: 2018-2020.

Satsningen syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund. Satsningen ska kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och stöd i språkinlärning för utrikes födda kvinnor.

Öppen förskola för språk och integration

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR