Publicerad 15 september 2021

Nationella läkemedelslistan

Under våren 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Det innebär att patienten har möjlighet att dela samma information om sina receptförskrivna läkemedel med vården som med apoteken. Vårdgivarna har fram till maj 2023 på sig att säkerställa att informationen också ska gå att nå från journalsystemen.

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Den största förändringen jämfört med tidigare är att patienten nu har rätt att dela informationen om sina förskrivna och uthämtade läkemedel med vården och inte bara med apotek. Till en början är detta bara möjligt via E-hälsomyndighetens webbtjänst ”Förskrivningskollen”. Senast den 1 maj 2023 måste listan också gå att nå inifrån journalsystemen.

Nationella läkemedelslistan innebär ett stort förändringsarbete för hälso- och sjukvården. Exempelvis kommer förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel att behöva byggas om när listan ska göras tillgänglig i journalsystemen. Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling.

På nationell nivå är många aktörer inblandade, och här företräder SKR och Inera regioners och kommuners intressen i olika sammanhang.

Nationella läkemedelslistan – ett nytt register hos E-hälsomyndigheten

Lagen innebär i korthet att informationen om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten. Registret, som är gemensamt mellan vård och apotek, innehåller både dosrecept och vanliga e-recept, däremot inte läkemedel som ges direkt i vården, rekvisitionsläkemedel. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning.

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR