Publicerad 11 mars 2021

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKR:s formella nätverk och består av ledande tjänstemän från samtliga regioner med chef- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

De som deltar i nätverket är utsedda av sin respektive regiondirektör och/eller hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nätverkets uppdrag är att optimera regionernas och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i ”god vård”.

Prioriterade områden under 2020-2021

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2020-2021 är följande:

  • Nära vård och omsorg
  • Tillgänglighet
  • e-hälsa och digitalisering
  • Kompetensutveckling/försörjning
  • Kunskapsstyrning – inklusive nationella kvalitetsregister, uppföljning och analys
  • Nivåstrukturering

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset