Publicerad 2 maj 2022

VRI Proaktiv - ett samverkansprojekt

VRI Proaktiv är ett nationellt innovations- och forskningsprojekt där olika aktörer gått samman. Målet är att utveckla mer effektiva verktyg och nya metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka och förebygga vårdrelaterade infektioner.

För att minska andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) på sjukhus måste vi tänka nytt, förändra och utveckla nya arbetssätt som inkluderar IT-stöd för att identifiera patienter med risk för VRI.

I projektet utvecklas bland annat algoritmer för att identifiera patienter med VRI. Projektet utvecklar också ett IT-stöd som flaggar upp för riskpatienter i patientjournal.

SKR är en part i detta projekt och stödjer projektet bland annat genom att bidra med stöd till implementering av nya innovativa arbetssätt för att minska förekomsten av VRI.

Dokument VRI Proaktiv – ett samverkansprojekt 2016-2020 (PDF) Pdf, 312 kB.

HAI Proactive – a collaborative project to detect and prevent infections 2016–2020 (PDF) Pdf, 259 kB.

E-lärande om vårdrelaterade infektioner

VRI Proaktiv har tagit fram en utbildning som utgår ifrån nationella vårdhandbokens texter om VRI och vårdhygien. Utbildningen pågick mellan januari-april 2022. Önskar ni som organisation ta del av utbildningen kontakta företaget Junglemap.

Beställning av utbildningen vårdrelaterade infektioner, Junglemap

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR