Publicerad 13 maj 2022

Användning av antibiotika

SKR har tillsammans med Strama Stockholm tagit fram material om användning av antibiotika i olika format. Informationen finns till exempel på fem olika språk som pdf.

Antibiotika intar en särställning bland läkemedel genom att en felaktig användning kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

Utbildning och information

Antibiotikasmart

E-utbildningen Antibiotikasmart tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Utbildningen ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på praktisk övning men innehåller också en teoretisk del.

E-utbildning Antibiotikasmart

Antibiotika eller inte

Strama och SKR har tillsammans tagit fram en webbplats som kan användas av personal inom vården eller patienter. Vårdpersonalen kan använda webbplatsen för att ge grundläggande information om antibiotika. Här finns information utifrån sex olika symptom och vägledning om det passar med antibiotika eller inte.

Antibiotikaellerinte.se

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR