Publicerad 11 augusti 2021

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här finns mallar du kan använda för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år och ska finnas tillgänglig hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas av medarbetare, medborgare, journalister etcetera. SKR har tagit fram mall som stöd för patientsäkerhetsberättelsen.

Mallar för att skriva patientsäkerhetsberättelse

Mallen för patientsäkerhetsberättelse med anledning av HSLF-FS 2016:40, 7 kap 1 §.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse (Word) Word, 97 kB.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse (PDF) Pdf, 278 kB.

Mall för mindre vårdgivare (Word) Word, 148 kB.

Mall för mindre vårdgivare (PDF) Pdf, 214 kB.

Patientsäkerhetsberättelsens innehåll

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren infört tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset