Publicerad 12 mars 2021

Mätning av skador i vården

För att identifiera skador i vården används olika metoder bland annat punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner och trycksår samt strukturerad journalgranskning. Sveriges Kommuner och Regioner samordnar nationella mätningar inom patientsäkerhet.

SKR tillhandahåller databas för trycksår, vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och klädregler samt för markörbaserad journalgranskning. Databasen används både för nationella, regionala och lokala mätningar. SKR sammanställer och analyserar resultat på nationell nivå.

Punktprevalensmätningar

Punktprevalensmätningar är en del av vårdens kvalitetsuppföljning och ligger som grund för förbättringsarbete som görs på varje avdelning och varje enhet runt om i Sverige. Att få beskrivande data på hur det ser ut i den egna verksamheten är en välkänd drivkraft i allt utvecklings- och förbättrings­arbete. Mätningarna görs på uppdrag av respektive regiondirektör.

Strukturerad journalgranskning

Strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården utförs i ett internationellt perspektiv i allt ökande omfattning med metoden Global Trigger Tool (GTT). I Sverige har metoden reviderats och benämns markörbaserad journalgranskning (MJG). Metoden baseras på att man vid journalgranskning identifierar journaluppgifter, som kan indikera en skada och därefter bedömer om en skada inträffat och om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset