Publicerad 6 april 2021

KPP Somatik

Utvecklingen av KPP inom den specialiserade somatiska sjukvården har pågått sedan början av 1990-talet. Idag har 20 regioner KPP-system i drift vilket innebär att närmare 90 procent av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra 70 procent.

Den information som genereras lagras i KPP-databasen och används i direkta jämförelser mellan sjukhus och regioner. Den utgör även underlag för de retrospektiva och prospektiva DRG-vikter som beräknas varje år.

Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2019 (Excel)  Excel, 145 kB.

Retrospektiva DRG-vikter SV 1997–2012 (Excel)  Excel, 147 kB.

Prospektiva DRG-vikter, Socialstyrelsen

Vårdkostnader NordDRG

Rapporten är en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen för somatisk vård och redovisar bland annat genomsnittskostnader, mediankostnader och mått för NordDRG:s förklaringsvärde. Sammanställningen är framtagen inom ramen för nätverket NPK, Nätverket för PatientKlassificering som är ett samarbete mellan SKR och Socialstyrelsen.

Vårdkostnader 2019 för NordDRG (PDF) Pdf, 1 MB.

Nätverk för somatikens KPP-frågor

Ett nätverk för somatikens KPP-frågor har etablerats där representanter från alla sjukhus som arbetar med KPP eller planerar att börja med KPP är välkomna. Nätverket träffas 2 gånger/år.
Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen. Behörigehet krävs för att komma åt projektplatsen.

Projektplatsen

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset