Publicerad 28 april 2021

Privata läkare,fysioterapeuter, ersättning

SKR samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar landstingens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

Sveriges Kommuner och Regioner har årligen, från och med verksamhetsåret 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller.

En förändring 2020 jämfört med tidigare år är att vi inte längre samlar in särredovisade uppgifter gällande kostnaderna för telefonkonsultationer. Endast den totala kostnaden för läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan redovisas. En nyhet för insamlingen av uppgifter avseende år 2020 är att vi samlar in uppgifter gällande digitala vårdmöten.

Observera att de publicerade tabellerna har ändrat struktur jämfört med tidigare år med anledning av dessa förändringar. För verksamheten 2020 presenteras uppgifterna i följande dokument:

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2020 (Excel) Excel, 50 kB.

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2020 (PDF) Pdf, 207 kB.

Innehåll i de fyra tabellerna

  1. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning, antal besök, antal telefonrådgivningar och utbetald ersättning efter specialitet/grupp av specialiteter 2020.
  2. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning efter huvudman/grupp av huvudmän 2020.
  3. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter arvodeskategori 2020.
  4. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter huvudman 2020.

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR