Publicerad 25 februari 2022

Ny handledning om dynamiska inköpssystem

EU-kommissionen har publicerat en guideline/-handledning för att stödja användningen av dynamiska inköpssystem.

Handledningen har tagits fram inom en expertgrupp, EXEP, som är en rådgivande enhet till EU-kommissionen, och där SKR har deltagit aktivt.

Handledningen finns publicerad på Publikationskontorets webbplats/TED på engelska, men finns även översatt till flera språk.

Handledning om dynamiska inköpssystem, EU:s publikationskontor

Innehåll

  • En kort redogörelse för reglerna i upphandlingsdirektiven (upphandlings- respektive försörjningsdirektivet)
  • Statistik över användningen (från TED samt genom enkät)
  • Fördelar och utmaningar med DIS
  • Användning av e-kataloger vid DIS
  • Frågor och svar
  • Exempel från medlemsstaterna (Estland, Italien, Nederländerna, Norge, Slovenien, Sverige och Ungern).

Informationsansvarig

  • Robin Anderson Boström
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.