Publicerad 30 september 2021

E-handel och e-upphandling

SKR:s arbete med e-handel och e-upphandling sker framför allt i organisationen Single Face To Industri (SFTI).

Bakom SFTI står SKR, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet samt Upphandlingsmyndigheten.

Information om detta arbete, nyheter, standarder och utbildningar i SFTI:s regi

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR