Publicerad 8 april 2022

Finansfrågor

Sveriges Kommuner och Regioner ansvarar för två nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive regioner.

Kommunernas finansnätverk

För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner. Nätverksträffarna arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket, kan du kontakta Siv Stjernborg. Välkommen!

Vårens träff för kommunernas finansnätverk hölls den 23 mars 2022. Även regionerna bjöds in till denna träff. Vi återkommer med datum för höstens träff.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR