Publicerad 10 maj 2022

Styre i regioner efter valet 2018

I 13 regioner skiftade styret efter valet 2018. Både blocköverskridande styren och alliansstyren ökade, medan de rödgröna styrena minskade¹.

Blocköverskridande styren ökar

Sammanställning styre i regioner,uppdaterat juni 2019 (Excel) Excel, 12 kB.

 • Antalet blocköverskridande styren ökade från tre till åtta jämfört efter valet 2014. Borgerliga styren har ökat från fem till tolv. Region Västerbotten är enda region med ett vänsterstyre.
 • Tio av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • Moderaterna innehar flest ordförandeposter, nio stycken, följt av Socialdemokraterna som har åtta.
 • Centerpartiet har två ordförandeposter och Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet i Norrbotten en vardera.
 • Hälften av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • Sjukvårdspartier är med i styret i fem regioner jämfört med ett under förra mandatperioden. Inom följande regioner ingår sjukvårspartiet i styret: Norrbotten, Dalarna, Värmland, Sörmland och Jönköping.

Styre i regioner efter valet 2018 - en jämförelse med valen 2010 och 2014


Tabellen visar antal styren i regionerna efter valet år 2018 och gör en jämförelser med valet 2010 och 2014.

År

Borgerligt

Vänster

Blocköverskridande

2010

9

10

2

2014

5

13

3

2018

12

1

8

Fakta om 2018 års val i kommuner och regioner

I skriften 310 val finns en sammanställning av viktiga fakta om 2018 års kommun- och landstingsval.

310 val – Fakta om 2018 års kommun- och landstingsval

Karta

Karta över det politiska styret i regionerna efter valet 2018.

 • Blå färg visar borgeligt styre.
 • Röd färg visar vänsterstyre.
 • Gul färg visar blocköverskridande styre.

¹ SKR-definition av styre

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR