Publicerad 17 mars 2021

Lokalt arbete, exempel

SKR verkar för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism samt att de ska få tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser.

Från ord till handlingsplan

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av SKR tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

Rapporten visar att 134 av de undersökta kommunerna hade en handlingsplan. Analysen pekar också på att få av dem är baserade på en lokal lägesbild, men att arbetet med planerna har initierat och skapat en medvetenhet om vikten av en bred kompetens för att motverka våldsbejakande extremism.

Rapport: Från ord till handlingsplan - om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset