Publicerad 10 december 2021

Upphandling finansiell revision, kommunala företag

De förtroendevalda revisorerna har ofta uppdraget att upphandla den finansiella revisionen som utförs av auktoriserade eller godkända revisorer i de kommunala företagen – aktiebolag, stiftelser med flera. Du får här ta del av information och stödmaterial till denna process.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att upphandla finansiell revision i kommunala aktiebolag.
  • Det kan med anpassning användas vid motsvarande upphandling i kommunala stiftelser och andra kommunala företag.
  • Materialet kan även användas av någon annan som genomför denna upphandling.
  • Materialet innehåller en PM samt ett exempel på förfrågningsunderlag med bilagor som med kompletteringar kan användas i den egna upphandlingen.

PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser kort förutsättningarna för upphandling av lagstadgad revision.

PM: Upphandling finansiell revision (PDF) Pdf, 192 kB.

Exempel förfrågningsunderlag

Exempel förfrågningsunderlag finansiell revision (Word) Word, 87 kB.

Exempel bilaga 1

Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift och acceptans av ska-krav (Word) Word, 51 kB.

Exempel bilaga 2

Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word) Word, 43 kB.

Exempel bilaga 3

Referenssammanställning för uppdragsledare (Word) Word, 42 kB.

Exempel bilaga 4

Kontraktsmall finansiell revision (Word) Word, 50 kB.

Exempel bilaga 5

Allmänna bestämmelser finansiell revision (Word) Word, 53 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR