Publicerad 25 januari 2022

Webbutbildning: Ett tryggt valår 2022

Som politiker har du en nyckelroll i den svenska demokratin. Förtroendevalda ska kunna utöva sitt uppdrag under säkra former. Det är ett allvarligt problem om människor undviker att delta i det demokratiska samtalet för att det innebär risk för hot, hat eller kränkningar. Demokratin kan inte tas för given, att värna om den är ett ständigt pågående arbete.

Valåret innebär är en stor möjlighet att synliggöra demokratin och att engagera medborgarna i samtal om politik. Om alla samtal genomsyras av respekt kan människor i allmänhet känna förtroende för både de folkvalda och demokratin som samhällssystem. Valåret är också en tid då förtroendevalda, nominerade politiker och valarbetare tyvärr utsätts för kränkningar och hot. Detta kan skapa oro, för egen del och för anhöriga, och leda till att förtroendevalda censurerar sig själva.

Starta utbildningen

Webbutbildning i tre steg

Bland det viktigaste du som förtroendevald, nominerad politiker och valarbetare kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Kunskaperna i den här kursen är till nytta för dig men också för kollegor som drabbats och där du kan vara den som ger stöd och råd.

Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom. Till varje steg hör ett par frågeställningar, att fundera över på egen hand eller tillsammans med partikamrater. På en avslutande sida finns länkar till källor och vidare läsning.

1. Organisation och förberedelser

2. Det demokratiska samtalet

3. Om något händer

Avslutning. Mer material, källor och länkar

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR