Publicerad 20 maj 2021

Kvinnofridsarbete, omfattning och regelverk

Kvinnofrid handlar om att stoppa och förebygga mäns hot, trakasserier och våld mot kvinnor och flickor. Sverige har förbundit sig att bekämpa våldet genom en rad internationella och nationella regleringar.

Illustration som visar att män stör för majoriteten av våldet i samhället - både mot kvinnor och andra män.

I begreppet kvinnofrid ingår:

  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våld i nära relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Men också:

  • Barn som upplever våld i sin familj
  • HBTQ-personers utsatthet i nära relation
  • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Bilden visar att:

Män står för majoriteten av våldet i samhället – både mot kvinnor och mot andra män. Statistiken visar att större delen av förövarna är män vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, även om det också finns kvinnliga förövare.

Konventioner och regleringar på kvinnofridsområdet

Sverige har förbundit sig att bekämpa mäns våld mot kvinnor i internationella konventioner och deklarationer och i nationella mål, strategier och föreskrifter.

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, engelska

Istanbulkonventionen - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

CEMR-deklarationen - Europeiska deklarationen för jämställdhet på regional och lokal nivå

Regeringens jämställdhetspolitiska mål

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsens föreskrifter våld i nära relationer 2014:14 (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR