Publicerad 31 januari 2023

EU:s fonder och program

Vi har samlat de flesta av EU:s fonder och program som är relevanta för kommuner och regioner under åren 2014–2027. Du kan också ladda ner SKR:s snabbguide som innehåller mer information.

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla - Europa 2020-strategin.

Snabbguide för relevanta fonder och program

Kommuner och regioner kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till dessa och den egna verksamheten. SKR har tagit fram en snabbguide som samlar majoriteten av de fonder och program som är relevanta för kommuner och regioner.

EU:s fonder och program 2014 - 2020

Två grupper av fonder

Fonderna och programmen kan delas in i två grupper: struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram. SKR har samlat länkar till fonderna och programmen nedan.

EU:s struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Medel inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt - nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt.

EU:s struktur- och investeringsfonder

EU:s sektorsprogram

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel kultur, miljö eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar.

EU:s sektorsprogram

Kontakt – ta dig vidare

Du kan kontakta ansvarig myndighet eller eventuell nationell kontaktpunkt för mer information om programmen och ansökningsprocessen. Du hittar länkar till dessa på ovanstående sidor för fonderna och programmen.

Några av de svenska regionkontoren i Bryssel bevakar EU-fonderna och kan ge stöd och råd.

Kontaktuppgifter till svenska regionkontor i Bryssel

I vissa fall finns det en EU-samordnare i din kommun eller region. De kan ha kännedom om vilka program som är aktuella för dig och hur du tar dig vidare.

Lista kommuner

Lista regioner

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.