Publicerad 27 oktober 2021

Digital kompetens för ledare

En viktig utgångspunkt är att ledare i kommuner och regioner har en gemensam förståelse för begreppet digitalisering. SKR ger dig en introduktion som syftar till att göra det enklare för dig att förstå vad digitalisering är. 

Digitalisering handlar bland annat om att:

  • identifiera vår tids utmaningar
  • skapa digitala tekniska lösningar för att hantera utmaningarna.

SKR har identifierat tre viktiga områden inför arbetet med att digitalisera. Det handlar om att

  • leda, styra samt organisera
  • utveckla och ta del av innovation
  • teknologi - om användandet av teknik, system eller organisationsmetoder och information.

Vår ambition är att kunskapsmaterialet ger dig inspiration och ökad förståelse inför arbetet med att skapa en smartare välfärd där digitaliseringens möjligheter tas tillvara.

Introduktion till digitalisering

Webbkursen är framtagen i samarbete med professor Katarina L Gidlund, Mittuniversitetet. Den ger dig en ökad förståelse för begreppet digitalisering – vilket här utforskas och förklaras utifrån tre dimensioner: Saker, Sätt och Samhälle.

Webbkurs: introduktion till digitalisering

Lilla Digitaliseringsboken - om hur vi kan förstå digitalisering

Lilla digitaliseringsboken bryter ned begreppet digitalisering och gör det begripligt. Den syftar till att göra det lite enklare för oss att delta och uppmuntrar oss alla till att bli "digitaliserare".

Lilla Digitaliseringsboken (PDF) Pdf, 483 kB.

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en digitaliseringschef, Patrik Sundström, SKR.

Digitalisering för mig handlar primärt inte om teknik utan om förändrade beteenden med stöd av teknik. Med det sagt tänker jag att den stora transformationen inte är digital utan analog, och handlar om vårt sätt och förmåga att ompröva sättet vi leder och styr vår verksamhet på. Vårt sätt att mäta, budgetera, ersätta, följa upp våra verksamheter
Avsnittet är 12 minuter långt

Kjell ringer en digitaliseringschef, Soundcloud

Kjell ringer en professor

Kjell, som jagar den perfekta digitaliseringen, ringer upp professor Katarina L Gidlund som förklarar hur vi kan lösa dagens utmaningar och involvera fler kompetenser i utvecklingsarbetet när vi digitaliserar.

Avsnittet är 13 minuter långt.

Kjell ringer en professor, Soundcloud

Kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring

Katarina Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet, berättar för dig om vad digitalisering är, och hur du kan säkerställa att det blir mer värdeskapande.

Filmen är 33 minuter lång.

Bakgrund

SKR och regeringen ingick en överenskommelse under tiden 2018-2021 om ett kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning och nyckelpersoner i kommuner och regioner. Syftet med satsningen var att

  • öka förmågan i kommuner och regioner att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar
  • öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

Utbildningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset