Publicerad 23 mars 2021

Tillsyn och kontroll

Den pågående pandemin påverkar i viss utsträckning hur tillsyn kan bedrivas. Kommunerna har även fått ett nytt tillsynsområde genom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. SKR samlar här information om kommunernas tillsyn och kontroll under coronapandemin.

Tillsyn och kontroll av till exempel miljöfarliga verksamheter och livsmedelsverksamheter är viktiga uppgifter för att minska risker för människors hälsa och miljö; livsmedelskontrollen är en samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den ansvariga myndigheten behöver göra en bedömning av hur tillsyn och kontroll kan utföras utifrån förutsättningar och risker för olika verksamheter och om möjligt anpassa tillsyn och kontroll till den aktuella situationen. Fysiska tillsyns- och kontrollbesök får genomföras där det behövs och öppna verksamheter kan besökas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset