Publicerad 6 april 2021

Digitala forum om covid-19

SKR har startat två digitala samarbetsrum där kommuner kan ställa frågor till varandra och till SKR.

I samarbetsrummen kan kommuner också dela erfarenheter, goda exempel och diskutera lösningar kring frågor kopplade till covid-19.

Samarbetsrum för äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder

Forumet riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, enhets- och verksamhetschefer samt utvecklingsledare i kommuner och regioner.

Intresseanmälan för inloggningsuppgifter till samarbetsrum för äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder

Samarbetsrum för social barn- och ungdomsvård inklusive familjehem

Forumet riktar sig till chefer och utvecklingsledare i kommuner.

Intresseanmälan för inloggningsuppgifter till samarbetsrum för social barn- och ungdomsvård inklusive familjehem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset