Publicerad 20 september 2021

Kultur- och fritidsverksamhet

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Kultur- och fritidsverksamheterna har under pandemin påverkats av begränsningar för deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter.

Regeringen har aviserat lättnader i deltagarbegräsningarna som beslutats i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 från och med den 29 september 2021. Folkhälsomyndigheten har från och med samma dag upphävt sina föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2021:2 och HSLF-FS 2021:2.

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

Uppmaningen att ofta kontrollera vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet gäller fortsatt.

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset