Publicerad 3 februari 2022

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innehåller bestämmelser för att förebygga spridningen av covid-19. Regeringen har föreslagit att lagen ska upphöra den 31 mars 2022.

Framtiden för lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Riksdagen har den 19 januari 2022 beslutat att förlänga lagen till och med 31 maj 2022. Propositionen (2021/22:69) innehöll även vissa ändringar i lagen. Samtidigt riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska gälla endast till och med den 31 mars 2022. Regeringen har i enlighet med tillkännagivandet nu remitterat ett förslag om att lagen ska upphöra vid utgången av mars 2022 med sista svarsdatum 10 februari.

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Riksdagen

Proposition 2021/22:69 om fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19 lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Riksdagen

Slopade restriktioner 9 februari 2022

Folkhälsomyndigheten har aviserat att restriktioner kopplade till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra den 9 februari 2022. Det innebär enligt nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats att samtliga föreskrifter till lagen upphävs. Fram till den 9 februari gäller de föreskrifter som trädde i kraft den 12 januari 2022.

Nyhet 3 februari 2022: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSL-FS 2021:87) konsoliderad version, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen vägleder om tillsynsuppdraget.

Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen, Folkhälsomyndigheten

Smittskydd på serveringsställen, Länsstyrelsen Stockholm

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:87), Folkhälsomyndigheten

Ersättning för tillsyn

Ersättning för tillsyn under vinter/vår 2022

Regeringen har i proposition 2021/22:86 Extra ändringsbudget för 2022 uttalat att kommunerna bör få ersättning för sitt arbete med att utöva tillsyn över att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och anslutande föreskrifter följs. Mot bakgrund av förslagen i prop. 2021/22:69 om att förlänga lagen fyra månader föreslog regeringen att anslaget bör höjas med 60 000 000 kronor. Som framgår ovan ska regeringen enligt riksdagens tillkännagivande återkomma till riksdagen med förslag om att lagen ska förlängas till 31 mars. Propositionen om ändringsbudget har ännu inte behandlats av riksdagen.

Regeringens proposition 2021/22:86 om ändringsbudget, Riksdagen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR