Publicerad 21 mars 2022

Förskola och skola

Här lyfter vi kommunernas ansvar under pandemin samt uppdaterar med den senaste information som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin tas bort

Regeringen påbörjar nu avvecklingen av flera av de tillfälliga bestämmelser som har gällt för skolor under covid-19-pandemin. Den 1 april tas både skolors möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning och Skolverkets möjlighet att ställa in de nationella proven bort.

Den tillfälliga förordningen gäller till den 31 juli.

Nationella prov ska genomföras som planerat våren 2022

Skolverket planerar för att samtliga nationella prov ska äga rum i enlighet med de provdatum som är beslutade för läsåret 2021–2022. Eleverna ska genomföra nationella prov på det datum eller under den period som är bestämt av Skolverket. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför ett bestämt tidsintervall.

Nationella prov under coronapandemin, frågor och svar utifrån skollagstiftningen, Skolverket

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre. Bedömningen är att elevhälsan behöver involveras i det arbetet.

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år, Folkhälsomyndigheten

Information om skolmiljarden 2022

Under februari 2022 betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medlen ska användas till insatser i kommunal- och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.

Skolmiljarden, Skolverket

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR