Publicerad 20 oktober 2022

Rekryteringsläget regioner 2021

Andelen regioner som sökt personal de senaste 12 månaderna

Tabell 3 visar andelen regioner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp de senaste 12 månaderna och tillgången på sökande. Endast de regioner som sökt personal inom en yrkesgrupp har svarat på frågan om tillgång på sökande.

De yrkesgrupper som är mest efterfrågade av regionerna är vårdadministratör/medicinsk sekreterare, steriltekniker, skötare och tandsköterska.

Tabell 3. Andel regioner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp samt tillgång på sökande.

Yrke

* 12 mån

Brist

Balans

God

Vet ej

Vårdadministratör/
medicinsk sekreterare

93%

50%

50%

0%

0%

Tandsköterska

80%

33%

58%

8%

0%

Skötare

80%

42%

58%

0%

0%

Steriltekniker

80%

42%

25%

8%

25%

Ambulanssjukvårdare

47%

43%

57%

0%

0%

Undersköterska med specialistinriktning

33%

40%

60%

0%

0%

Drifttekniker

27%

25%

50%

0%

25%

Medicinsk fotterapeut

27%

50%

50%

0%

0%

Behandlingsassistent/
behandlingspedagog eller socialpedagog

13%

0%

50%

0%

50%

*de senaste 12 månaderna

Frågor

  • Har er kommun sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något eller några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun?

Antal svarande regioner: 15.

Förändringar i antalet anställda med yrkeshögskoleutbildningar på 3 år regioner

Tabell 4.1 visar hur regionerna bedömer att antalet anställda med olika yrkeshögskoleutbildningar kommer att förändras på tre års sikt. Den yrkesgrupp som flest regioner bedömer kommer att öka de kommande tre åren är undersköterska med specialistinriktning. För de flesta andra yrkesgrupper bedömer en majoritet av regionerna att antalet anställda kommer att vara oförändrat eller att de inte kan bedöma rekryteringsläget på tre års sikt.


Tabell 4.1 Rekryteringsläget på tre års sikt (andel regioner)

Yrke

Öka

Oförändrad

Minska

Vet ej

Undersköterska med
specialistinriktning


67%

7%

0%

27%

Ambulanssjukvårdare

27%

20%

27%

27%

Steriltekniker

27%

60%

0%

14%

Tandsköterska

13%

67%

0%

20%

Drifttekniker

13%

13%

0%

74%

Vårdadministratör/
medicinsk
sekreterare

7%

60%

20%

14%

Behandlingsassistent
behandlingspedagog eller socialpedagog

0%

7%

13%

80%

Skötare

0%

60%

13%

27%

Medicinsk fotterapeut

0%

27%

0%

74%

Fråga

  • Hur bedömer er region att antalet anställda med yrkeshögskoleutbildning inom nedanstående yrken kommer att förändras på tre års sikt?

Antal svarande regioner: 15.

Undersköterskor med specialistinriktning regioner

När det gäller undersköterskor med specialistinriktning tillfrågades regionerna även inom vilka inriktningar som de bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. De inriktningar som bedöms öka i flest regioner är intensivvård, operation, anestesi samt psykiatri. Under alternativet Annan inriktning angav regioner bland annat palliativ vård och ambulanssjukvård.


Tabell 4.2 Inom vilka av följande inriktningar bedömer er region att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt?

Specialistinriktning

Andel regioner

Intensivvård, operation, anestesi

73%

Psykiatri

73%

Barn och ungdomar

47%

Annan inriktning

27%

Välfärdsteknologi

13%

Antal svarande regioner: 15

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.