Publicerad 20 oktober 2022

Rekryteringsläget kommuner 2021

Andelen kommuner som sökt personal senaste 12 månaderna

Tabell 1 visar andelen kommuner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp de senaste 12 månaderna samt fördelningen av svaren om tillgång på sökande. Endast de kommuner som sökt personal inom en yrkesgrupp har svarat på frågan om tillgång på sökande. Det innebär att det för vissa yrkesgrupper är ett fåtal kommuner som bedömt tillgången på sökande.

De yrkesgrupper som är mest efterfrågade av kommunerna är behandlingsassistent/behandlingspedagog/socialpedagog, bygglovshandläggare och stödpedagog. De yrken som störst andel kommuner uppger brist på sökande inom är undersköterska med specialistinriktning, byggnadsinspektör och bygglovshandläggare.

Tabell 1. Andel kommuner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp samt tillgången på sökande.

Yrke


* 12 mån

Brist

Balans

God

Vet ej

Behandlingsassistent
behandlingspedagog
socialpedagog

55%

23%

57%

4%

15%

Bygglovhandläggare

51%

54%

37%

5%

4%

Stödpedagog

47%

36%

46%

4%

13%

Undersköterska med
specialistinriktning

38%

58%

30%

2%

10%

Byggnadsinspektör

35%

62%

30%

3%

5%

Studiehandledare
på modersmål

28%

47%

28%

13%

12%

Fastighetstekniker

27%

28%

44%

16%

12%

Lärarassistent

25%

10%

54%

25%

12%

Drifttekniker på vattenreningsverk

21%

42%

40%

2%

16%

Badmästare

12%

23%

35%

15%

27%

Barnskötare med specialistinriktning

11%

38%

33%

4%

25%

Socialadministratör

11%

17%

48%

17%

17%

Integrationspedagog (arbetar tex. ensamkommande på HVB-hem)

5%

0%

60%

10%

30%

* Som sökt de senaste 12 månaderna.

Frågor

  • Har er kommun sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något eller några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun?

Antal svarande kommuner: 211.

Förändringar i antalet anställda med yrkeshögskoleutbildningar på 3 år kommuner

Tabell 2.1. visar hur kommunerna bedömer att antalet anställda med olika yrkeshögskoleutbildningar kommer att förändras på tre års sikt. Den yrkesgrupp som flest kommuner bedömer kommer att öka de kommande tre åren är undersköterska med specialistinriktning. För de flesta andra yrkesgrupper bedömer en majoritet av kommunerna att antalet anställda kommer att vara oförändrat eller att de inte kan bedöma rekryteringsläget på tre års sikt.


Tabell 2.1 Rekryteringsläget på tre års sikt (andel kommuner).

Yrke

Öka

Oförändrad

Minska

Vet ej

Undersköterska med
specialistinriktning


64%

13%

1%

23%

Stödpedagog

29%

32%

2%

37%

Lärarassistent

26%

36%

8%

30%

Behandlingsassistent
behandlingspedagog
socialpedagog

25%

38%

4%

34%

Bygglovhandläggare

25%

47%

1%

27%

Barnskötare med specialistinriktning

19%

40%

6%

35%

Byggnadsinspektör

18%

46%

1%

32%

Drifttekniker på vattenreningsverk

15%

34%

0%

51%

Fastighetstekniker

10%

49%

1%

39%

Studiehandledare
på modersmål

10%

39%

9%

42%

Socialadministratör

8%

36%

6%

49%

Badmästare

5%

43%

2%

40%

Integrationspedagog (arbetar tex. ensamkommande på HVB-hem)

1%

24%

27%

39%

Undersköterskor med specialistinriktning (kommuner)

När det gäller undersköterskor med specialistinriktning tillfrågades kommunerna även inom vilka inriktningar som de bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. De inriktningar som bedöms öka i flest kommuner är demens och äldrevård. Omkring 4 av 10 kommuner bedömer även att antalet anställda kommer öka inom inriktningarna palliativ vård, välfärdsteknologi och psykiatri.


Tabell 2.2. Inom vilka av följande inriktningar bedömer er kommun att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt?

Specialistinriktning

Andel kommuner

Demens

77%

Äldrevård

66%

Palliativ vård

42%

Välfärdsteknologi

41%

Psykiatri

40%

Annan inriktning

2%

Antal svarande kommuner: 211

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.