Publicerad 22 mars 2021

Skola

SKR arbetar för att kommuner och skolor har tillgång till rätt kompetens utifrån skolverksamheternas behov. SKR arbetar också med att ge stöd till kommuner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Antalet elever blir allt fler. Alla skolformer kommer att växa de kommande tio åren. Samtidigt går många lärare i pension.

Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder

För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt. Genom ökad genomströmning i lärarutbildningen, vidareutbildning av obehöriga lärare, minskning av sjukfrånvaron, förlängning av arbetslivet, samverkan mellan lärosäten och huvudmännen och fånga upp lärare med utländsk utbildning kan antalet lärare i skolan öka.

Kommuner och skolor arbetar idag med en rad insatser för att möta behoven. SKR arbetar både med att beskriva behovet genom att ta fram prognoser och att sprida exempel på hur man kan arbeta lokalt.

Utveckla organisation och arbetssätt i skolan

Behovet av lärare är dock så stort att det inte enbart räcker med att utbilda fler. Vi måste även utveckla organisation och arbetssätt i skolan. Det kan handla om ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna och så vidare.

Fokusrapport om skolans rekryteringsutmaningar

Filmen tar upp rekryteringsläget framöver samt om hur man kan arbeta lokalt - både för att öka antalet lärare samt för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.

Publikation

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR