Publicerad 22 mars 2021

Förskolans kompetensförsörjning

SKR stödjer kommunernas arbete med att säkra kompetensförsörjningen till förskolan både på kort och lång sikt.

En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

En annan del handlar om att påverka nationella beslutsfattare, som ansvarar för bland annat förskollärarutbildningen, lärarlegitimationer och förskolans styrdokument.

SKR:s arbete med förskolans kompetensförsörjning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR