Publicerad 14 juli 2021

Värmebölja, arbetsmiljö

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att klimatet på arbetsplatsen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Att kontrollera och åtgärda klimatet vid värmeböljor hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det innebär att du som arbetsgivare under en värmebölja i samverkan med skyddsombud kan behöva genomföra en riskbedömning för att förebygga risken för ohälsa och olycksfall bland personalen.

Gå igenom följande steg

 • Genomför åtgärder.
 • Gör en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart.
 • Följ upp att det finns handlingsplan med åtgärder.
 • Kontrollera att åtgärder har effekt.

Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa befintliga säkerhetsrutiner och slå larm om de upptäcker fel. Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna, kan du ställa krav på hyresvärden. Om uppvärmning och ventilation ingår i hyresvärdens åtagande, kan man normalt begära att temperaturen följer gällande regler.

Värmebölja under covid-19-pandemin

Under denna sommar kan det även vara viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19. Åtgärderna behöver utformas så att de förstärker varandra och bidrar till att minska sårbarhet för båda dessa risker.

Hög värme ökar risken för olyckor

Arbetsförmågan påverkas när hög värme inverkar på både kropp och sinne. Kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbets­takten för att minska kroppens värme­produktion. Uppmärk­samhet och omdöme försämras och olycksfalls­risker ökar. Humöret påverkas av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress.

Exempel på åtgärder

 • Köp in fläktar eller annan motsvarande utrustning. OBS! Det är dock viktigt att beakta att fläktar i vissa verksamheter kan öka risk för smittspridning av covid-19.
 • Skärma av solen vid fönster med persienner, gardiner, solfilm och/eller markis.
 • Stäng av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används.
 • Uppmuntra att dricka mer vatten än vanligt - köp in vätskeersättning.
 • Tillåta mer informell klädsel.
 • Begränsa fysiskt tunga arbetsuppgifter om verksamheten tillåter.
 • Ha vattenkannor med kallt vatten/saft i kylskåpen.
 • Uppmana medarbetarna att pausa när det finns möjlighet.
 • Om medarbetare vistas i utemiljö; se om möjligt till att det finns skugga/parasoller eller motsvarande.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef