6 oktober 2022 kl. 09.00-12.00

Få koll på området individ- och familjeomsorg (IFO) i din kommun

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar tillsammans med RKA en utbildning som hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området. Tillsammans undersöker vi frågor av typen; Har vi högre kostnader än andra kommuner? Hänger kostnader och volymer ihop? Förklarar skillnader i struktur skillnader i kostnader? 

Anmäl dig

Innehåll

Under utbildningen använder vi verktyget "Få koll på individ- och familjeomsorgen" som SKR och RKA tagit fram. Vi vägleder dig genom verktyget där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete. Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa sig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan. Efter den här utbildningen kan du analysera individ- och familjeomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Målgrupp

  • Ekonomer
  • Controllers
  • Strateger
  • Ansvariga chefer

Medverkande

  • Jonathan Fransson SKR
  • Sofia Hedlund Jarl, RKA
  • Camilla Eriksson, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare