7 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Få koll på funktionshinderomsorgen i din kommun

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar tillsammans med RKA en utbildning som hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området. Det hjälper dig att undersöka frågor av typen; Har vi högre kostnader än andra kommuner?

Anmäl dig
  • Om vi jämför oss med kommuner som har liknande strukturella förutsättningar, hur skiljer sig kostnaderna åt då?
  • Hänger kostnader och volymer ihop?

Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa sig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan. Under utbildningen använder vi verktyget "Få koll på funktionshinderomsorgen" som SKR och RKA tagit fram.

Vi vägleder dig genom verktyget där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete. Efter den här utbildningen kan du analysera funktionshinderomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Om du har frågor

Ansvarig för anmälan och innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, projektledare

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA