26 oktober 2023 kl. 08.30-12.00

Få koll på funktionshinderområdet i din kommun (digitalt)

RKA arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utbildningen Koll på funktionshinderområdet i din kommun. Efter utbildningen kan du analysera funktionshinderområdet i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Innehåll

Vid utbildningen använder vi verktyget Koll på funktionshinderområdet. Verktyget som SKR och RKA tagit fram syftar till att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området. Det hjälper dig att undersöka frågor av typen:

 • Har vi högre kostnader än andra kommuner?
 • Om vi jämför oss med kommuner som har liknande strukturella förutsättningar, hur skiljer sig kostnaderna åt då?
 • Hänger kostnader och volymer ihop?

Med diagram, tabeller och frågor får du stöd till fortsatt utvecklingsarbete på hemmaplan.

Vi vägleder dig genom verktyget där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete.

Målgrupp

 • Ekonomer
 • Controllers
 • Strateger
 • Ansvariga chefer

Medverkande

 • Adrian Ekström, SKR
 • Camilla Eriksson, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare