12 oktober 2023 kl. 09.00-14.30

Få koll på äldreomsorgen i din kommun (digitalt)

RKA arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utbildningen Koll på äldreomsorgen i din kommun. Efter utbildningsdagen kan du analysera äldreomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Innehåll

Vid utbildningen använder vi verktyget Koll på äldreomsorgen som SKR och RKA tagit fram med syfte att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader och resultat inom äldreomsorgen. Verktyget hjälper dig att undersöka frågor av typen:

 • Har vi högre kostnader än andra kommuner?
 • Om vi jämför oss med kommuner som har liknande strukturella förutsättningar, hur skiljer sig kostnaderna åt då?
 • När blir hemtjänsten dyrare än särskilt boende i din kommun?

Med diagram, tabeller och frågor får du stöd till fortsatt utvecklingsarbete på hemmaplan.

Vi vägleder dig genom verktyget där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete. Efter den här utbildningsdagen kan du analysera äldreomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Målgrupp

 • Ekonomer
 • Controllers
 • Strateger
 • Ansvariga chefer

Medverkande

 • Adrian Ekström, SKR
 • Camilla Eriksson, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare