13 oktober 2022 kl. 09.00-14.30

Få koll på äldreomsorgen i din kommun (digitalt)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar tillsammans med RKA en utbildning som hjälper dig att få perspektiv på kostnader och resultat inom området. Efter utbildningsdagen kan du analysera äldreomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Anmäl dig

Innehåll

Vid utbildningen använder vi verktyget "Koll på äldreomsorgen" som SKR och RKA tagit fram med syfte att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader och resultat inom äldreomsorgen.

Verktyget hjälper dig att undersöka frågor av typen:

 • Har vi högre kostnader än andra kommuner?
 • Om vi jämför oss med kommuner som har liknande strukturella förutsättningar, hur skiljer sig kostnaderna åt då?
 • När blir hemtjänsten dyrare än särskilt boende i din kommun?

Du får vägledning igenom verktyget där vi tillsammans tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete. Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa sig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan.

Målgrupp

 • Ekonomer
 • Controllers
 • Strateger
 • Ansvariga chefer

Medverkande

 • Camilla Eriksson, RKA
 • Sofia Hedlund Jarl, RKA
 • Jonathan Fransson, SKR
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare