4 oktober 2021 kl. 13.00-14.30

Effektivitet i regioner

RKA lanserar den första årliga rapporten om produktivitet och effektivitet i regioner. Den fokuserar på produktivitet, kostnader och volymer. Du kan delta i en öppen sändning vid lanseringen.

Vid jämförelser mellan regioner är det stora kostnadsskillnader. Går det att förklara dessa differenser med hjälp av skillnader i volymer, förutsättningar och tillgänglighet? Detta kommer vi att prata mer om vid seminariet. Rapporten publiceras samma dag.

Medverkande

Maria Price, Sara Spjut och Per Sandgren

Chatten är öppen under hela sändningen så att du har möjlighet att ställa frågor. Använd nedan länk för att få åtkomst till chatten.

Sändningen och delta i chatt (SKR Play)

RKA:s uppdrag

Av Finansdepartementet har RKA fått i uppdrag att ta fram en visning i Kolada för nyckeltal som har bäring på produktivitet och effektivitet i regioner, dessutom ska vi årligen sammanställa en rapport om läget i landet.

Om du har frågor

Ansvarig för anmälan och innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, projektledare

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA