9 november 2023 kl. 00.00-00.00

Analysera skolresultaten med Kolada – för mindre kommuner

För kommuner med ett invånarantal om högst 15 000 invånare arrangerar RKA tillsammans med SKR en analysutbildning. Utbildningen är generell men har också utgångspunkt i befolkningsmässigt mindre kommuners särskilda förutsättningar. Den består av tre utbildningsdagar med start november 2023.

Anmäl dig

Utbildningsdagar: datum och tider

 • 9 november klockan 09.00 - 14.00
 • 30 november klockan 09.00 - 14.00
 • 19 december klockan 09.00 - 12.00

Målgrupp, upplägg och innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om uppföljning, jämförelser och analys av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Utöver att vässa oss i användandet av Kolada kommer vi i mindre grupper diskutera olika frågeställningar som på olika sätt berör uppföljning och analys av skolans verksamhet.

Under utbildningsdagarna kommer vi växla genomgångar med gruppdiskussioner och eget arbete. För att öva på olika moment i Kolada har du möjlighet att arbeta med en hemuppgift mellan de olika tillfällena.

Program

Dag 1 den 9 november: Resultat som avviker

 • Vad säger styrdokumenten om mål och mått
 • Styrsnurran – din karta och kompass i analysarbetet
 • Diskussion i smågrupper om avvikelser
 • Jämförelser som analysmetod
 • Utmaningar och möjligheter i skolutveckling för små kommuner
 • Genomgång av Koladas grundläggande funktioner och möjligheter.

Dag 2 den 30 november: Orsaker till avvikelser och slutsatser

 • Diskussion i smågrupper om jämförelser
 • I Kolada finns modellberäknade värden, vad säger dessa?
 • En fördjupning i kostnadsnyckeltal och jämförelser av kostnader
 • Möjliga orsaker till avvikelser och vanliga myter som förklarar resultatet
 • Dra slutsatser med hjälp av Kolada
 • Genomgång av Koladas grundläggande funktioner och möjligheter

Dag 3 den 19 december: Slutsatser, åtgärder för utveckling och förbättring

 • Diskussion i smågrupper om orsaker till avvikelser
 • Föreslå åtgärder
 • Från analys till förbättrat resultat
 • Omvärldsbevakning
 • Positivt kommunexempel
 • Hur arbetar vi med analys på hemmaplan framgent?

Medverkande

 • Jonas Finnman, utredare SKR
 • Stefan Melén, utredare SKR
 • Per Sandgren, projektledare RKA
 • Camilla Eriksson, projektledare RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare