17 oktober 2023 kl. 09.00-15.30

Analysera resultaten med Kolada

En tredagars utbildning för dig som vill lära dig analysera. Utbildningen riktar sig till dig som vill analysera kommunens eller regionens verksamhet med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Första utbildningstillfället sker i oktober 2023.

Innehåll, upplägg

Utbildningen ger stöd för systematik och arbetssätt i analysarbetet och en utgångspunkt är ”styrsnurran”, det vill säga den modell för planering, analys och åtgärder som RKA och SKR har tagit fram gemensamt. Du väljer själv vilket eller vilka verksamhetsområden som är viktigast att analysera.

 • Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, söker statistik i Kolada och använder olika verktyg och checklistor som stöd för analysen.
 • Vi gör olika jämförelser och identifierar avvikelser, söker möjliga orsaker till avvikelser och tar fram förslag på åtgärder.
 • Vi diskuterar också betydelsen av kommunikation och dialog både under pågående analys och efter att analysen är klar.

För den som är intresserad erbjuder RKA en återträff i febaruari 2024 - ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Aktuella utbildningardagar

Utbildningen består av tre dagar och genomförs klockan 09:00 - 15:30 varje gång vid följande datum:

 • Första tillfället: 17 oktober
 • Andra tillfället: 13 november
 • Tredje och sista tillfället: 14 december

Antal platser

Det kommer att vara max 30 deltare på utbildningen. Vi ser gärna att ni deltar med två eller max tre personer per organsiation. Att kunna reflektera ihop med en kollega underlättar ofta analysen.

Målgrupp

Tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner

Medverkande

 • Maria Price, kanslichef, RKA
 • Per Sandgren, projektledare, RKA
 • Camilla Eriksson, projektledare, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare