6 september 2022 till 25 oktober 2022 kl. 09.00-15.30

Analysera resultaten med Kolada

RKA arrangerar en tredagarsutbildning med start i september för dig som vill analysera din kommuns verksamhetsresultat med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada. Utbildningen ger dig stöd för systematik och arbetssätt i analysarbetet. 

Anmäl dig

Utbildningstillfällen och deltagare

6 september, 4 oktober och 25 oktober 2022 (utbildningen består av tre dagar).

Max 30 detalgare. Vi ser gärna att ni deltar med två eller max tre personer per kommun. Att kunna reflektera ihop med en kollega underlättar ofta analysen.

Innehåll och upplägg

Utbildningen ger stöd för systematik och arbetssätt i analysarbetet. En utgångspunkt är ”styrsnurran”, det vill säga den modell för planering, analys och åtgärder som RKA och SKR har tagit fram gemensamt.

  • Du väljer själv vilket eller vilka verksamhetsområden som är viktigast att analysera.
  • Praktiskt arbete, även mellan kurstillfällena. Du kommer att få söka statistik i Kolada, använda databasens olika verktyg och checklistor som stöd för analysen.
  • Tillsammans gör vi olika jämförelser, söker möjliga orsaker och tar fram förslag på åtgärder.

Vi kommer också att diskutera betydelsen av kommunikation och dialog både under pågående analys och efter att analysen är klar. För den som är intresserad erbjuder RKA en återträff 2023, ett bra tillfälle för att byta erfarenheter.

Medverkande

  • Maria Price kanslichef, RKA
  • Per Sandgren, projektledare, RKA
  • Camilla Eriksson, projektledare, RKA

Om du har frågor

Ansvarig för anmälan och innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, projektledare

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA