15 december 2021 kl. 09.00-16.00

Analysera effektiviteten i kommunen

RKA bjuder in dig till en dag där du får möjlighet att analysera effektiviteten i din kommun med hjälp av effektivitetsnyckeltalen i Kolada, som är utgångspunkten för den här utbildningen. Du kommer att få arbeta med din kommuns nyckeltal om produktivitet och effektivitet.

Anmäl dig

Målgrupp

Chefer, controllers, verksamhetsutvecklare, ekonomer, kvalitetsstrateger och andra som är intresserade av att analysera kommunens effektivitet.

Innehåll

RKA kommer att guida dig genom en analys av kommunens effektivitet. Vi tar stöd i styrsnurran, olika analysmetoder och checklistor. Målet är inte att göra en färdig analys av ett område utan att pröva olika metoder och få idéer om hur kommunen kan arbeta med analys framöver.

Upplägg

RKA kommer att arbeta med jämförelser och utgår från att deltagarna har viss vana av att arbeta med databasen Kolada. Vi kommer att gå igenom en del användbara analysfunktioner i Kolada, men dagen är inte avsedd som en grundkurs i Kolada utan fokuserar på analys.

Om du känner dig osäker, ta gärna kontakt med oss på RKA innan utbildningen.

Utbildare vid RKA

  • Maria Price
  • Per Sandgren
  • Sofia Hedlund Jarl
  • Camilla Eriksson

Om du har frågor

För frågor om innehållet och anmälan:

Camilla Eriksson, projektledare

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA