OBS! Evenemanget är avslutat!29 november 2023 kl. 13.00-16.00

Analysera Agenda 2030 med Kolada

RKA arrangerar en utbildning för dig som vill analysera kommunens eller regionens läge inom Agenda 2030 med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Utbildningen ger dig stöd för systematik och arbetssätt i analysarbetet.

Anmäl dig

Innehåll

En utgångspunkt i utbildningen är ”styrsnurran”, det vill säga den modell för planering, analys och åtgärder som RKA och SKR har tagit fram gemensamt. Tillsammans arbetar vi praktiskt med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Vi arbetar praktiskt, söker statistik i Kolada och använder olika verktyg och checklistor som stöd för analysen.

Vi gör olika jämförelser, identifierar avvikelser och söker möjliga orsaker till avvikelser.

Vi diskuterar också betydelsen av kommunikation och dialog både under pågående analys och efter att analysen är klar.

Målgrupp

Funktioner i kommuner och regioner som följer upp kommunens/regionens läge inom Agenda 2030.

Medverkande

  • Maria Price, RKA
  • Camilla Eriksson, RKA
  • Per Sandgren, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare