Publicerad 4 september 2023

Beställ grundutbildning i databasen Kolada

Utbildningen ger dig kunskaper om nyckeltal och statistik som finns i Kolada. Du får lära dig hur du praktiskt söker fram data ur databasen och hur du gör diagram och olika presentationer.

Utbildningen kan genomföras med två olika upplägg. Uppläggen kan kombineras eller genomföras var för sig beroende på behov och önskemål. Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en utbildning i Kolada eller önskar mer information.

Upplägg 1

Genomgången tar cirka en timme och är en översiktlig introduktion där deltagarna tar del av en visning av hur man söker fram data.

Vad är Kolada?

Du får en översiktlig information om bakgrund, syfte samt innehåll i Kolada.

Hur kan Kolada användas?

RKA visar Koladas funktioner och möjligheter. Vi ger dig exempel på hur du söker fram och presenterar resultat för din kommun eller din region.

Upplägg 2

Genomgången tar cirka två timmar. Detta upplägg är mer praktiskt där deltagarna lär sig att själva sig söka i databasen på egna datorer under ledning av RKA:s utbildare.

  • Koladas olika funktioner gås igenom steg för steg.
  • Du lär dig att göra olika sökningar och jämförelser av nyckeltal och statistik.
  • Vi visar hur materialet kan presenteras i diagram och andra visualiseringar.

Alla deltagare får möjlighet att pröva sig fram utifrån egna intressen och behov. Deltagarna använder sin egen dator och arbetar själva i Kolada.

Ekonomisk ersättning för enskilda utbildningar och analysstöd

Samtliga angivna priser är exklusive moms och inklusive förberedelsetid. Inga kostnader för resor eller övernattning tillkommer utan är inkluderat i arvodet.

Utbildning och stöd genom digitalt upplägg

1 timme – 2 500 kronor

Halvdag – 5 000 kronor

Heldag – 10 000 kronor

Utbildning och stöd på plats i kommunen eller regionen

1 timme – 5 000 kronor

Halvdag – 7 500 kronor

Heldag – 12 500 kronor

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare