Publicerad 19 februari 2021

Jämföraren för kommuner

Två filmer (en kort version samt en längre) som visar hur du använder verktyget Jämföraren i Kolada. I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten. Urval och vyer är färdiga. Utbildningen riktar sig till kommuner.

Att använda Jämföraren - kort version

Verktyget Jämföraren använder du med fördel för att se din kommuns nyckeltal och för att enkelt göra jämförelser med andra, oavsett verksamhetsområde. I filmen visar RKA dig hur du:

  • hittar Jämföraren i databasen Kolada,
  • hittar nyckeltal för olika verksamheter,
  • gör jämförelser med andra kommuner, samt
  • hittar färdiga nyckeltalssammanställningar som till exempel Öppna jämförelser och Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Filmen är 4 minuter och 10 sekunder lång.

Att använda Jämföraren - längre version

Innehållet i den längre filmen är mer ingående än i den kortare versionen ovan och tempot är lite lugnare. Vi tar upp vad gruppen gruppen liknande kommuner är och använder grundskolan som exempel i visualiseringen.

Filmen är 16 minuter och 47 sekunder lång.

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare