13 juni 2024 kl. 08.00-08.45

BRP+ i Kolada

RKA går igenom funktionalitet och innehåll i verktyget Jämföraren med fokus på BRP+ som är ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet. Det är en kostnadsfri utbildning men anmälan krävs.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om innehåll och användning av BRP+ i Kolada.

Om BRP+ - Breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet

Informationsansvarig

  • Per Sandgren
    Projektledare