8 april 2024 kl. 09.00-14.00

Analysera skolresultaten med Kolada

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar en analysutbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av skolans resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada. Vid tre utbildningstillfällen, med start 8 april 2024, kommer vi växla genomgångar med gruppdiskussioner och eget arbete.

Anmäl dig

Utbildningsdagar

Utbildningen genomförs vid tre olika dagar: 8 april, 2 maj och 31 maj 2024

Upplägg och innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om uppföljning, jämförelser och analys av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Utöver att vässa oss i användandet av Kolada kommer vi i mindre grupper diskutera olika frågeställningar som på olika sätt berör uppföljning och analys av skolans verksamhet. Vi kommer att växla genomgångar med gruppdiskussioner och eget arbete.

För att öva på olika moment i Kolada bör du ha möjlighet att arbeta med en hemuppgift mellan de olika tillfällena.

Dag 1: Resultat som avviker

 • Styrsnurran – din karta och kompass i analysarbetet
 • Diskussion i smågrupper om avvikelser
 • Jämförelser som analysmetod
 • Genomgång av Koladas grundläggande funktioner och möjligheter

Dag 2 - Orsaker till avvikelser och slutsatser:

 • Diskussion i smågrupper om jämförelser
 • I Kolada finns modellberäknade värden, vad säger dessa?
 • En fördjupning i kostnadsnyckeltal och jämförelser av kostnader
 • Möjliga orsaker till avvikelser och vanliga myter som förklarar resultatet
 • Dra slutsatser med hjälp av Kolada
 • Genomgång av Koladas grundläggande funktioner och möjligheter.

Dag 3 - Slutsatser, åtgärder för utveckling och förbättring:

 • Diskussion i smågrupper om orsaker till avvikelser
 • Föreslå åtgärder
 • Från analys till förbättrat resultat
 • Omvärldsbevakning
 • Kommunexempel
 • Hur arbetar vi med analys på hemmaplan framgent?

Medverkande utbildare

 • Jonas Finnman utredare, SKR
 • Stefan Melén utredare,SKR
 • Per Sandgren projektledare, RKA
 • Camilla Eriksson projektledare, RKA

Om du har frågor

Ansvarig för anmälan och innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, projektledare

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA