19 mars 2024 kl. 09.00-12.00

Analysera med hjälp av data från Kolada

RKA erbjuder en utbildning för dig som vill utveckla ditt analysarbete. Utbildningen ger dig stöd för systematik och arbetssätt i analysarbetet och vi kommer att använda data från den öppna databasen Kolada.

Anmäl dig

Innehåll

 • Vi arbetar praktiskt, söker statistik i den öppna databasen Kolada samt använder olika verktyg och checklistor som stöd för analysen.
 • Du gör olika jämförelser för din kommun, identifierar avvikelser, söker möjliga orsaker till avvikelser och ger förslag på åtgärder med stöd av en analysmall.
 • Vi diskuterar betydelsen av kommunikation före, under och efter analysarbetet.

Det är bra om du har viss vana vid att använda Kolada.

Målgrupp

 • Chefer
 • Ekonomer, controllers
 • Utredare
 • Strateger

Utbildare

 • Maria Price, RKA
 • Camilla Eriksson, RKA
 • Per Sandgren, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare