Publicerad 25 oktober 2023

Verktygen Koll på… är uppdaterade med data

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans arbetat fram ett verktyg som syftar till att ge dig stöd och att få koll på kostnaderna i verksamheten. Nu är datat uppdaterat med uppgifter för 2022.

Verktygen hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området. Tanken är att verktyget ska vara ett stöd för kommunernas verksamhetsanalyser samt ett stöd för jämförelser och uppföljning.

Dessa verktyg är uppdaterade med data för 2022:

Koll på funktionshinderområdet

Koll på individ- och familjeomsorg, IFO

Koll på äldreomsorgen

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare
  • Adrian Ekström
    Ekonom