Publicerad 20 oktober 2022

RKA har publicerat den andra rapporten om produktivitet i hälso- och sjukvården

Rapporten belyser frågor om kostnader, volymer och produktivitet inom hälso- och sjukvården. RKA lyfter några skillnader regioner emellan samt kommenterar utvecklingen över tid.

RKA har i uppdrag från Finansdepartementet att ta fram nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuners och regioners verksamheter. Uppdraget innebär också att ta fram en återkommande rapport om läget i kommuner och regioner. En presentation av den andra rapporten om produktivitet i hälso- och sjukvården skedde den 28 oktober 2022.

Rapport om produktivitet i regioner 2022

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef
  • Camilla Eriksson
    Projektledare